Tequila.

77 tekstów – auto­rem jest Te­quila..

Po­wie­dział że mnie weźmie, taką jaką jes­tem. Z pauza­mi i niedo­ciągnięciami.

Tak nap­rawdę, to wziął mnie za głupią. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 22 lipca 2016, 08:41

Scałowałeś z mo­jego świata strach, te­raz masz ka­wałek piekła między zębami. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 czerwca 2013, 04:02

Mo­je szczęście jest szczerbate. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 28 października 2012, 13:32

- Jes­tem jak ot­warta książka.
- Prob­lem w tym, że niektóre stro­ny są posklejane.
 

myśl • 13 maja 2012, 01:01

Często za­pomi­nasz że nie mu­sisz przełykać ludzi, którzy Ci nie sma­kują.
Zaw­sze możesz ich wypluć.
 

myśl
zebrała 21 fiszek • 25 lutego 2012, 07:27

Mój pier­wszy krok w Twoją stronę, to sta­now­czy krok w tył. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 21 listopada 2011, 19:08

Ludzie al­bo uk­ry­wają, że mają "to coś", al­bo uk­ry­wają że te­go nie mają.
W obu przy­pad­kach są pączka­mi bez nadzienia.
 

myśl
zebrała 20 fiszek • 4 listopada 2011, 15:02

Może dzi­siaj nie jest już moim wczo­raj, jut­ro od­mienię się w skórze cieńszej o złuszczoną war­stwę poranku. 

myśl
zebrała 25 fiszek • 6 października 2011, 19:16

- Bez przer­wy uciekasz. Na­wet na ciem­nej stro­nie księżyca będzie Ci za blisko. 

myśl
zebrała 23 fiszki • 1 października 2011, 11:35

Zbyt często tracę od­dech, by się nim dzielić. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 29 września 2011, 14:26

Tequila.

Jestem tym, kim chcesz abym była.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

22 lipca 2016, 18:16wdech sko­men­to­wał tek­st Powiedział że mnie weźmie, [...]

22 lipca 2016, 09:55Irracja sko­men­to­wał tek­st Powiedział że mnie weźmie, [...]